CIDB Technologies Sdn. Bhd.

Top Management

Headquarters

Mohd Hafiz Dasahi

Ketua Pegawai Eksekutif

Salmiah Sulaiman

Latihan, Perlesenan dan Akreditasi

Azrin Azhar

Korporat, Pentadbiran dan Sumber Manusia

Wan Fatihah Nur Ain Wan Ibrahim

Kewangan, Perolehan dan Aset

Arwin Yac'cob

Pembangunan Perniagaan

Irfan Farhan Abdullah

Kualiti, Persijilan dan Teknikal

Branches

Mohd Hafiz Dasahi

Ketua Pegawai Eksekutif

Mohd Rafi Muhamad

Johor Bahru

Rosman Ahmad

Kuala Lumpur

Shamsul Alfian Nordin

Sabah

Mohammad Johari Morni

Sarawak

Nazrizal Nazri

Perak & Kedah

Zahidi Zainuddin

Terengganu